Biwako Kisen Co., Ltd |มิชิแกน, เบียงกา, จังหวัดชิงะ

สำรองที่นั่งและติดต่อสอบถาม|ศูนย์สำรองที่นั่งเรือสำราญทะเลสาบบิวะ

โทร/+81-77-524-5000
เวลาทำการ/9:00〜17:00

เรือสำราญทะเลสาบบิวะ

เรือสำราญชิคุบุชิมะ

เต็มไปด้วยจุดที่น่าสนใจ!
สำรวจเกาะแห่งตำนานและพลังงานลึกลับ

ตั้งแต่สมัยโบราณ ชิคุบุชิมะ เป็นที่กล่าวถึงในเรื่องของ “วัดโฮกอนจิ” ซึ่งเป็นวัดลำดับที่ 30 ในจำนวน 33 วัดของเส้นทางแสวงบุญไซโกคุคันนง ที่นี่เป็นเกาะขนาดเล็กซึ่งมีระยะทางโดยรอบ 2 กม. หรือเกือบจะเท่ากับระยะทางจากท่าเรืออิมาสุและท่าเรือนากาฮามะ ต้นไม้ที่ปกคลุมเกาะซึ่งส่วนใหญ่เป็นต้นสน มีความสวยงามตลอดทุกฤดูกาล ที่นี่มีหลายสิ่งให้ได้เที่ยวชม รวมถึงสมบัติแห่งชาติอย่างประตูโฮกอนจิคะระมง และห้องโถงหลักของศาลเจ้าสึคุบุสุมะ และยังมีสมบัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญอย่างโถงทางเดินฟุนะแห่งวัดโฮกอนจิอีกด้วย ในระยะหลังมานี้ ที่นี่ถูกใช้เป็นสถานที่สำหรับถ่ายทำรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์ และนอกเหนือจากความจริงที่ว่าสถานที่แห่งนี้เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นสถานที่ซึ่งเต็มไปด้วยพลังงานลึกลับเนื่องจากมีบรรยากาศอันน่าพิศวง มีผู้เยี่ยมชมมากมายซึ่งมาที่นี่เพื่อสัมผัสกับพลังงานลึกลับเหล่านั้น นอกจากนี้ตุ๊กตาเทพธิดาแห่งความสุขเบนไซเทน และการโยนเครื่องดินเผาคาวาระเคะนาเกะ (เพื่อขอโชคลาภ) ก็เป็นที่นิยมเช่นกัน
เรือเที่ยวชมทิวทัศน์ที่ให้บริการเป็นประจำซึ่งจะจอดที่ชิคุบุชิมะจะออกจากท่าเรือนากาฮามะ และท่าเรืออิมาสุ (*)

*ตารางเดินเรือสำราญอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับฤดูกาลหรือวันแต่ละวันในหนึ่งอาทิตย์

ข้อมูลพื้นที่

  • วัดชิคุบุชิมะโฮกอนจิ

    ดูข้อมูลเพิ่มเติม

  • ศาลเจ้าสึคุบุสุมะ

    หรือมีอีกชื่อว่า “ศาลเจ้าชิคุบุชิมะ” มีชื่อเสียงในเรื่อง “คาวาราเคะนาเกะ(การขว้างเครื่องดินเผาเพื่อขอโชคลาภ)”

เวลาเดินเรือ / ค่าโดยสาร

เส้นทางนากาฮามะ (ไป-กลับ - ท่าเรือนากาฮามะ ←→ท่าเรือชิคุบุชิมะ)

ค่าโดยสาร (ไป-กลับ)

ผู้ใหญ่ 3,070 เยน      นักเรียน 2,450 เยน     เด็ก 1,540 เยน

เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่วันที่ วันที่ 4 เม.ย.– 3 ธ.ค. 2017 และ 11 มี.ค. – 31 มี.ค. 2018

เดินเรือ ออกจาก
ท่าเรือนากาฮามะ
ถึง
ชิคุบุชิมะ
แวะให้เที่ยวชม ออกจาก
ชิคุบุชิมะ
ถึง
ท่าเรือนากาฮามะ
  (9:00) (9:30) ไม่แวะให้เที่ยวชม 9:35 10:05
9:00 9:30 80 นาที 10:50 11:20
10:15 10:45 80 นาที 12:05 12:35
11:30 12:00 80 นาที 13:20 13:50
12:45 13:15 80 นาที 14:35 15:05
14:00 14:30 80 นาที 15:50 16:20

เที่ยวพิเศษ

เปิดบริการทุกวันรวมทั้งเฉพาะเวลาจองแบบหมู่คณะ ช่วงตั้งแต่วันที่ 29 เม.ย. – 7 พ.ค. และ 11-15 ส.ค. 2017
(ยกเว้นวันที่มีการจัดแสดงดอกไม้ไฟที่ทะเลสาบบิวะ หรือมีการเช่าเหมาลำโดยกลุ่มคณะ)

เดินเรือ ออกจาก
ท่าเรือนากาฮามะ
ถึง
ชิคุบุชิมะ
แวะให้เที่ยวชม ออกจาก
ชิคุบุชิมะ
ถึง
ท่าเรือนากาฮามะ
เที่ยวพิเศษ 15:15 15:45 75 นาที 17:00 17:30
เที่ยวพิเศษ 16:25 16:55 ไม่แวะให้เที่ยวชม (17:00) (17:30)

ตารางเดินเรือฤดูหนาวสำหรับเส้นทางนากาฮามะ

เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่วันที่ วันที่ 4 ธ.ค. – 31 ธ.ค. 2017 และ 4 ม.ค. – 9 มี.ค. 2018

เดินเรือ ออกจาก
ท่าเรือนากาฮามะ
ถึง
ชิคุบุชิมะ
แวะให้เที่ยวชม ออกจาก
ชิคุบุชิมะ
ถึง
ท่าเรือนากาฮามะ
10:15 10:45 80 นาที 12:05 12:35
12:45 13:15 80 นาที 14:35 15:05

เดินเรือช่วงปีใหม่

1 - 3 ม.ค. 2018

เดินเรือ ออกจาก
ท่าเรือนากาฮามะ
ถึง
ชิคุบุชิมะ
แวะให้เที่ยวชม ออกจาก
ชิคุบุชิมะ
ถึง
ท่าเรือนากาฮามะ
9:00 9:30 80 นาที 10:50 11:20
11:30 12:00 80 นาที 13:20 13:50
14:00 14:30 80 นาที 15:50 16:20

เส้นทางอิมาสุ (ไปกลับ - ท่าเรืออิมาสุ ←→ ท่าเรือชิคุบุชิมะ)

ค่าโดยสาร (ไป-กลับ)

ผู้ใหญ่ 2,590 เยน    นักเรียน 2,080 เยน    เด็ก1,300 เยน

เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่วันที่ วันที่ 4 เม.ย.– 3 ธ.ค. 2017 และ 11 มี.ค. – 31 มี.ค. 2018

เดินเรือ ออกจาก
ท่าเรืออิมาสุ
ถึง
ชิคุบุชิมะ
แวะให้เที่ยวชม ออกจาก
ชิคุบุชิมะ
ถึง
ถึง ท่าเรืออิมาสุ
  (9:40) (10:05) ไม่แวะให้เที่ยวชม 10:10 10:40
9:40 10:05 75 นาที 11:20 11:50
10:50 11:15 75 นาที 12:30 13:00
12:00 12:25 75 นาที 13:40 14:10
13:10 13:35 75 นาที 14:50 15:20

เที่ยวพิเศษ

เปิดบริการทุกวันรวมทั้งเฉพาะเวลาจองแบบหมู่คณะ ช่วงตั้งแต่วันที่ 29 เม.ย. – 7 พ.ค. และ 11-15 ส.ค. 2017
(ยกเว้นวันที่มีการจัดแสดงดอกไม้ไฟที่ทะเลสาบบิวะ หรือมีการเช่าเหมาลำโดยกลุ่มคณะ)

เดินเรือ ออกจาก
ท่าเรืออิมาสุ
ถึง
ชิคุบุชิมะ
แวะให้เที่ยวชม ออกจาก
ชิคุบุชิมะ
ถึง
ถึง ท่าเรืออิมาสุ
เที่ยวพิเศษ 14:20 14:45 70 นาที 15:55 16:25
เที่ยวพิเศษ 15:25 15:50 ไม่แวะให้เที่ยวชม (15:55) (16:25)

ตารางเดินเรือฤดูหนาวสำหรับเส้นทางอิมาสุ

เปิดบริการเฉพาะวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่ตรงกับวันเสาร์ และวันอาทิตย์ ช่วงตั้งแต่วันที่ 4 ธ.ค. – 31 ธ.ค. 2017 และ 4 ม.ค. – 9 มี.ค. 2018

เดินเรือ ออกจาก
ท่าเรืออิมาสุ
ถึง
ชิคุบุชิมะ
แวะให้เที่ยวชม ออกจาก
ชิคุบุชิมะ
ถึง
ถึง ท่าเรืออิมาสุ
10:30 10:55 80 นาที 12:15 12:45
13:00 13:25 80 นาที 14:45 15:15

เดินเรือช่วงปีใหม่

1 - 3 ม.ค. 2018

เดินเรือ ออกจาก
ท่าเรืออิมาสุ
ถึง
ชิคุบุชิมะ
แวะให้เที่ยวชม ออกจาก
ชิคุบุชิมะ
ถึง
ถึง ท่าเรืออิมาสุ
9:40 10:05 75 นาที 11:20 11:50
12:00 12:25 75 นาที 13:40 14:10
14:20 14:45 70 นาที 15:55 16:25

เส้นทางการเดินเรือข้ามทะเลสาบบิวะ (จากท่าเรืออิมาสุ หรือท่าเรือนากาฮามะ)

ค่าโดยสาร

ผู้ใหญ่ 2,830 เยน    นักเรียน 2,260 เยน    เด็ก 1,420 เยน

1.ท่าเรืออิมาสุ →เที่ยวชมชิคุบุชิมะ →ท่าเรือนากาฮามะ

เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่วันที่ วันที่ 4 เม.ย.– 3 ธ.ค. 2017 และ 11 มี.ค. – 31 มี.ค. 2018

เดินเรือ ออกจาก
ท่าเรืออิมาสุ
ถึง
ชิคุบุชิมะ
แวะให้เที่ยวชม ออกจาก
ชิคุบุชิมะ
ถึง
ท่าเรือนากาฮามะ
9:40 10:05 45 นาที 10:50 11:20
10:50 11:15 50 นาที 12:05 12:35
12:00 12:25 55 นาที 13:20 13:50
13:10 13:35 60 นาที 14:35 15:05
14:20 14:45 65 นาที 15:50 16:20

เที่ยวพิเศษ

เปิดบริการทุกวันรวมทั้งเฉพาะเวลาจองแบบหมู่คณะ ช่วงตั้งแต่วันที่ 29 เม.ย. – 7 พ.ค. และ 11-15 ส.ค. 2017
(ยกเว้นวันที่มีการจัดแสดงดอกไม้ไฟที่ทะเลสาบบิวะ หรือมีการเช่าเหมาลำโดยกลุ่มคณะ)

เดินเรือ ออกจาก
ท่าเรืออิมาสุ
ถึง
ชิคุบุชิมะ
แวะให้เที่ยวชม ออกจาก
ชิคุบุชิมะ
ถึง
ท่าเรือนากาฮามะ
เที่ยวพิเศษ 15:25 15:50 70 นาที 17:00 17:30

2. ท่าเรือนากาฮามะ→เที่ยวชมชิคุบุชิมะ→ท่าเรืออิมาสุ

เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่วันที่ วันที่ 4 เม.ย.– 3 ธ.ค. 2017 และ 11 มี.ค. – 31 มี.ค. 2018

เดินเรือ ออกจาก
ท่าเรือนากาฮามะ
ถึง
ชิคุบุชิมะ
แวะให้เที่ยวชม ออกจาก
ชิคุบุชิมะ
ถึง
ท่าเรืออิมาสุ
9:00 9:30 40 นาที 10:10 10:40
10:15 10:45 35 นาที 11:20 11:50
11:30 12:00 30 นาที 12:30 13:00
12:45 13:15 25 นาที 13:40 14:10
14:00 14:30 20 นาที 14:50 15:20

เที่ยวพิเศษ

เปิดบริการทุกวันรวมทั้งเฉพาะเวลาจองแบบหมู่คณะ ช่วงตั้งแต่วันที่ 29 เม.ย. – 7 พ.ค. และ 11-15 ส.ค. 2017
(ยกเว้นวันที่มีการจัดแสดงดอกไม้ไฟที่ทะเลสาบบิวะ หรือมีการเช่าเหมาลำโดยกลุ่มคณะ)

เดินเรือ ออกจาก
ท่าเรือนากาฮามะ
ถึง
ชิคุบุชิมะ
แวะให้เที่ยวชม ออกจาก
ชิคุบุชิมะ
ถึง
ท่าเรืออิมาสุ
เที่ยวพิเศษ 15:15 15:45 10 นาที 15:55 16:25

* ในกรณีที่มีเวลาในการแวะเที่ยวชมเกาะชิบุคุชิมะเพียงสั้นๆ ท่านสามารถเปลี่ยนไปขึ้นเรือเที่ยวต่อไปได้ (จำเป็นต้องแจ้งก่อนถึงเวลาขึ้นเรือ)

* ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงหากมีการจัดงานตกปลา “โออิซาเดะ”

* มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับค่าเข้าชมเกาะชิบุคุชิมะ (ผู้ใหญ่ราคา 400 เยน เด็ก ราคา 300 เยน)

* สำหรับราคานักเรียน จำเป็นต้องแสดงบัตรประจำตัวนักเรียน (นักเรียนมัธยมต้น/มัธยมปลาย, นักศึกษามหาวิทยาลัย)

* ราคาสำหรับเด็กถือว่าเทียบเท่ากับอายุของนักเรียนโรงเรียนประถม เด็กก่อนวัยเรียนหนึ่งท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเมื่อมากับผู้ใหญ่หนึ่งท่านที่เสียค่าบริการตามปกติ จำนวนเด็กที่เกินจากนั้นต้องเสียค่าบริการสำหรับเด็ก

* ท่านสามารถขึ้นเรือลำถัดไปได้หากท่านคิดว่าเวลาเที่ยวชมบนเกาะชิคุบุชิมะมีน้อยเกินไป (อย่างไรก็ตามกรุณาขอคำแนะนำจากพนักงานของเรือสำราญก่อนถึงเวลาเดิมที่เรือจะออก)

* กลุ่มคณะจากโรงเรียน – กรุณาติดต่อเราเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับความต้องการของท่าน และทำการจองให้สมบูรณ์

* สำหรับการล่องเรือนอกเหนือจากตารางปกติ จะสามารถล่องเรือได้เมื่อมีกลุ่มคณะอย่างน้อย 20 ท่าน กรุณาติดต่อเราเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับความต้องการของท่าน และทำการจองให้สมบูรณ์

* ในกรณีที่มีผู้โดยสารจำนวนมาก, ลมแรง หรือสภาพอากาศย่ำแย่ ตารางเวลาของเรือสำราญรวมถึงเวลาออกจากท่าและเทียบท่าเรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงและ/หรือยกเลิกได้ เราขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของท่าน